مرام نامه

شما موظف هستید برای انجام کسب و کار خود مطابق با قوانین و مقررات سایت رفتار کنید. ما نیز متعهد می‌شویم تا به همه کاربران کمک کنیم تا به صورتی رفتار کنند که اعتماد و احترام حفظ شود. این مرام‌نامه به عنوان راهنمای استفاده درست از سایت مهنیان نوشته شده است، و می‌بایست تحت هر شرایطی از آن پیروی شود. نقض این قوانین می تواند منجر به مسدود شدن حساب شما شود. در صورت وجود هر سوالی می‌توانید با بخش پشتیبانی تماس بگیرید. همکاران ما به همه سئوالات شما پاسخ می دهند تا هر گونه نگرانی که ممکن است برای شما ایجاد شود را از بین ببریم.

رفتار شخصی

 • منشئونات اخلاقی را حفظ کرده و با صداقت رفتار خواهم کرد
 • منبا همه سیاست‌های سایت موافق خواهم بود
 • منبه حقوق همه کاربران احترام خواهم گذاشت
 • مناز اطلاعات محرمانه سوء استفاده نمی‌کنم و در هر گونه عمل غیر قانونی شرکت نخواهم  کرد
 • منمنافع، حقوق و امنیت کاربران را در نظر خواهم گرفت
 • منبه کسی آزار نخواهم رساند یا تبعیض قائل نخواهم شد
 • منهویت خود و یا هر هویت دیگری را جعل نخواهم کرد و اطلاعات درست و صحیح ارائه  خواهم داد

محتوای ایجاد شده توسط کاربر

من مسئول تمامی محتواهایی هستم که در سایت مهنیان ارسال میکنم و :

 • منمحتوایی که قوانین کپی رایت و یا دیگر حقوق مالکیت معنوی را نقض کند ارسال  نمی‌کنم
 • منمحتوایی که هر قانون یا مقرراتی را نقض کند ارسال نمی‌کنم
 • منمحتوای توهین آمیز ارسال نمی‌کنم
 • منمحتوایی که حاوی مطالب غیر اخلاقی و غیر اسلامی باشد را ارسال نمی‌کنم
 • منمحتوایی که شامل اطلاعات ناقص، غلط یا نادرست باشد را ارسال نمی‌کنم
 • منمحتوایی که شامل هر گونه ویروس و یا برنامه ‌هایی که برای صدمه زدن به هر سیستم  نوشته شده باشد را ارسال نمی‌کنم
 • منمحتوایی که برای سایت مهنیان ایجاد مسئولیت کند و یا به کسب و کار و یا شهرت آن  آسیب برساند ارسال نمی‌کنم

محرمانه بودن اطلاعات

 • منبه محرمانه بودن و حفظ حریم خصوصی احترام می‌گذارم
 • مناطلاعات یا اسنادی که بدست آورده‌ام را فاش نخواهم کرد، مگر با اجازه مالک اطلاعات  یا درخواست قانونی

برقراری ارتباط

 • مناز دیگر کاربران مهنیان اطلاعات تماس (ایمیل، شماره تلفن، ادرس سایت شخصی، …)  درخواست نخواهم کرد(به غیر از پروژه های تمام وقت) و با آنها تنها از طریق امکاناتی که سایت در اختیار من قرار داده ارتباط برقرار خواهم کرد

تقلب

 • منهر گونه نقض قوانین را گزارش خواهم کرد
 • مندر تقلب شرکت نخواهم کرد
 • منچندین حساب کاربری ایجاد نخواهم کرد
 • مناز سایت به منظور انتقال وجوه به صورت غیر قانونی استفاده نخواهم کرد

ارتباط

 • مناز اغراق، اظهارات نادرست و مرجع‌های نامناسب اجتناب خواهم کرد
 • مندر درگیری‌های شخصی، انتقاد ناعادلانه یا منفی و یا سایر رفتارهای غیر حرفه‌ای شرکت  نخواهم کرد

ارائه پیشنهاد

 • منبرای جلوگیری از پرداخت کمیسیون، قیمت کم پیشنهاد نخواهم کرد
 • مندر پروژه های غیر قانونی شرکت نخواهم کرد

اسپم یا تبلیغات

 • مناسپم ارسال نخواهم کرد و یا وب سایت و یا خدمات خود را تبلیغ نخواهم کرد مگر  اینکه به من اجازه این کار داده شود

بخش کسب درآمد

 • منخودم را برای بخش کسب درآمد معرفی نخواهم کرد
 • مناز لیست های ایمیل‌ گروهی و غیره برای ارسال ایمیل های ناخواسته (هرزنامه یا اسپم) برای معرفی مهنیان به دیگران استفاده نخواهم کرد

پرداخت

 • منفقط از پرداخت امن برای پرداخت به فریلنسر استفاده خواهم کرد
 • منخارج از سایت مهنیان مبلغ را انتقال نخواهم داد
 • منقبل از تحویل دادن پروژه، کارفرما را مجاب به آزاد سازی پرداخت امن نمی کنم