برای پروژه خود فرد متخصص استخدام کنید و یا به عنوان فریلنسر شروع به کار کنید

ایجاد پروژه ثبت نام فریلنسر

مهنیان چطور کار میکند ؟

پروژه را ایجاد کنید

پروفایل ها و نظرات را جستجو کنید و بهترین فریلنسر را انتخاب کنید

از مهنیان برای محیط گفتگو و ارسال فایل استفاده کنید

پرداخت پس از دریافت کار

بهترین فریلنسر را برای پروژه خود انتخاب برگزینید

آترین قاسمی

مترجم زبان

20تومان/ساعت
4 سال تجربه 1 پروژه انجام داده

کامیار نیازی

مترجم

40,000تومان/ساعت
4 سال تجربه 1 پروژه انجام داده

امیر فرجی

برنامه نویس

100,000تومان/ساعت
3 سال تجربه 1 پروژه انجام داده

محمدعلی حیدرپور

تایپیست,برنامه نویس و طراح قطعه در کتیا

20تومان/ساعت
1 سال تجربه 0 کار انجام شده

کارهای فراوان بیابید

کاربران ما چه می گویند :

آیا پروژه ای برای انجام دارید ؟! به مهنیان بپیوندید

شروع کنید